نام قطعه: بازوبند میل لنگ

کاربرد: ادوات کشاورزی

ابعاد: mm 8 ×cm 25

mm 10 ×cm 25

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: بازوبند تراکتور

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال کلتیواتور یا چیزل یا ردیف فارور به تراکتور

ابعاد: cm16×cm15

انواع سایز: ضخامت هایmm 15-mm12

جنس: آلیاژ ST37 (آهن)

نام قطعه: رو بند گاو آهن

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال وارسوال به شاسی گاو آهن

ابعاد: cm 2 ×cm 6 ×cm 18

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: لچکی خرمن کوب

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال پره های خرمن کوب به توپی

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: تسمه زنجیر نواری

کاربرد: صنعت ماشین سازی – اتصال زنجیرهای نواری در کارخانه های مواد غذایی از قبیل رب، قند و …

ابعاد: cm 8 ×cm 18 ×cm 24

cm 8 ×cm 20 ×cm 24

جنس: آلیاژ ST37– آلیاژ سخت (CK60)

نام قطعه: کلوخ کوب چیزل

کاربرد: ادوات کشاورزی – کلوخ خرد کن دستگاه چیزل

انواع سایز: ضخامت های  mm 15 -mm 12-mm 10

جنس: آلیاژ متوسط – سخت (CK60) – ضد سایش (CK45)  طبق سفارش مشتری

نام قطعه: سوک گاو آهن همدانی

کاربرد: ادوات کشاورزی – تیغه شخم

ابعاد: cm 10 ×cm 20

انواع سایز: ضخامت های  mm 12 -mm 10

جنس: آلیاژ سخت

نام قطعه: روبند لوله مخابراتی

کاربرد: صنعت مخابرات – اتصال پایه های لوله های مخابراتی

انواع سایز:  به سفارش مشتری

جنس: آلیاژ متوسط (ST37)

نام قطعه: کلوخ کوب چیزل

کاربرد: ادوات کشاورزی – کلوخ خرد کن دستگاه چیزل

ابعاد: cm 10 ×cm 20

انواع سایز: ضخامت های  mm 12 -mm 10

جنس: فنر (ضد سایش)

نام قطعه: مهار بند گاو آهن

کاربرد: ادوات کشاورزی – مهار بند شاسی به گاو آهن

ابعاد: cm 8 ×cm 20 ×cm 15

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: سرسوک گاوآهن

کاربرد: ادوات کشاورزی – سرسوک یدکی گاوآهن و برای اثر ضد سایشی سرسوک و ارسوال

ابعاد: در ابعاد مختلف به سفارش مشتری

جنس: آلیاژ سخت ضد سایش (خشکه)

نام قطعه: قطعه میل لنگ گاو آهن

کاربرد: ادوات کشاورزی – مهار کشویی میل لنگ گاو آهن

ابعاد: cm 6 ×cm 15 ×cm 12

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: پولکی

کاربرد: صنعت ماشین آلات – زیربند کفی کامیون

ابعاد: ضخامت های cm2 در قطر  cm 8 وcm 10

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: درپوش اگزوز

کاربرد: صنعت ماشین آلات – اتصال لوله اگزوز به سیلندر در ماشین آلات سبک و سنگین

ابعاد: طبق استاندارد

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: گوشواره میل لنگ گاو آهن

کاربرد: ادوات کشاورزی – مهار میل لنگ گاو آهن

ابعاد: cm 6 ×cm 8.5

انواع سایز: ضخامت های  mm 10 -mm 8

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: واشر پره دیسک

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال میل به پره دیسک

ابعاد: cm 10 ×cm 8

انواع سایز: ضخامت های  mm 8 -mm 6

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: قطعه دو تکه گاو آهن قلمی

کاربرد: ادوات کشاورزی – مهار گاو آهن قلمی

ابعاد: cm 6 ×cm 20 ×mm 12

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: روبند چیزل

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال پایه به شاسی

ابعاد: cm 8 ×cm 2×cm 30

انواع سایز: ضخامت های  mm 8 -mm 6

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: قلکی تریلی بند تراکتور

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال تریلی به تراکتور

ابعاد: mm 8 ×cm 2×cm 30

انواع سایز: ضخامت های  mm 8 -mm 6

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: قطعه ۵ سوراخ کلتیواتور کویلی

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال پایه به شاسی

ابعاد: mm 12 ×cm 14×cm 15

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: کلوخ کوب چیزل

کاربرد: ادوات کشاورزی – خورد کردن کلوخ ها

ابعاد: cm 5 ×cm 11×cm 13

انواع سایز: ضخامت های  mm 12 -mm 10

جنس: ضد سایش

نام قطعه: صلیب

کاربرد: صنعت ماشین سازی – صلیب تیغه دستگاه خراطی

انواع سایز: به سفارش مشتری

جنس: ضد سایش

نام قطعه: بازوبند شاسی

کاربرد: ادوات کشاورزی – بازوبند شاسی ادوات

ابعاد: mm 20 ×cm 10×cm 12

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: دماغه وارسوال گاوآهن

کاربرد: ادوات کشاورزی – دماغه ضد سایش خاک

ابعاد: mm 15 ×cm 6×cm 14

انواع سایز: در سایزهای مختلف به سفارش مشتری

جنس: آلیاژ سخت ضد سایش (خشکه)

نام قطعه: دوقابه سر جک و دسته درجه

کاربرد: صنعت ماشین سازی – اتصال چک به شاسی  و اتاق کمپرسی – دسته درجه لودر

ابعاد: cm 6×cm 22

انواع سایز: ضخامت های  mm 15 -mm 20

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: زنجیرکش بغل بازوی تراکتور

کاربرد: ادوات کشاورزی – کاربرد در بیل لودری تراکتور

ابعاد: cm 6×cm 22

انواع سایز: ضخامت های  mm 15 -mm 20

جنس: آلیاژ سخت ضد سایش (خشکه)

نام قطعه: خروسک بیل لودری تراکتور

کاربرد: ادوات کشاورزی – کاربرد در بیل لودری تراکتور

ابعاد: mm 20×cm 14

جنس: آلیاژ متوسط (آهن) – آلیاژ سخت به سفارش مشتری

نام قطعه: دوقابه دستگاه فارور و وجین کار

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال پایه به شاسی

انواع سایز: ضخامت های  mm 8 -mm 10-mm 12

جنس: آلیاژ ضد سایش در سختی های مختلف به سفارش مشتری

نام قطعه: براکت شاسی های آسانسور

کاربرد: صنعت ساختمان – اتصال ریل های آسانسور

انواع سایز: در سایزهای مختلف به سفارش مشتری

جنس: آلیاژ معمولی یا سخت به سفارش مشتری

نام قطعه: قاب بلبرینگ دیسک

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال یاتاقان به توپی پره های دیسک

انواع سایز: در سایزهای مختلف به سفارش مشتری

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: سوک پایه ریلی

کاربرد: ادوات کشاورزی – شخم زمین

ابعاد: cm 10×cm 25

انواع سایز: ضخامت های  mm 10 -mm 12 و سایزهای مختلف به سفارش مشتری

جنس: آلیاژ ضد سایش (خشکه)

نام قطعه: پایه دینام کامیون بنز

کاربرد: صنعت ماشین آلات – اتصال دینام به سیلندر کامیون

ابعاد: طبق استاندارد

جنس: آلیاژ طبق استاندارد

نام قطعه: زنجیرکش بغل بازوی تراکتور

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال زنجیر به بازو

ابعاد: طبق الگو

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: پولک نافه دار بلبرینگ کلاچ

کاربرد: صنعت ماشین آلات – بلبرینگ صفحه کلاچ

ابعاد: طبق استاندارد

جنس: آلیاژ طبق استاندارد

نام قطعه: صلیب روبند ادوات

کاربرد: ادوات کشاورزی

ابعاد: cm 5×cm 12

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: گل تراش چیزل

کاربرد: ادوات کشاورزی –گل تراش دستگاه چیزل

ابعاد:cm 6×cm8×cm20

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: پایه وارسوال گاوآهن قلمی

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال وارسوال به شاسی

ابعاد: cm 7×cm 2.5×cm 42

انواع سایز: در سایزهای مختلف به سفارش مشتری

جنس: آلیاژ سخت (CK60)

نام قطعه: خروسک کلتیواتور

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال پایه به فنرهای کلتیواتور

ابعاد: cm 5×cm 30

انواع سایز: ضخامت های  mm 20 -mm 25 -mm 30

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: بغل وارسوال گاوآهن

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال به وارسوال برای اثر ضد سایش خاک

ابعاد: cm10×cm 30 و cm 10×cm 60

انواع سایز: ضخامت های  mm12-mm14

جنس: آلیاژ ضد سایش

نام قطعه: سوک دوسر نیزه ای

کاربرد: ادوات کشاورزی – در دستگاه های کلتیواتور کمانی و پایه های ثابت

ابعاد: cm 5.5×cm 33

انواع سایز: ضخامت های  mm 15 -mm 12

جنس: آلیاژ ضد سایش

نام قطعه: قطعه لوزی mm20

کاربرد: ادوات کشاورزی – تنظیم رگلاژ تسمه کمباین

ابعاد: mm 20×cm 8 ×cm 16

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: نگهدارنده سیم جمع کن کامیون

کاربرد: صنعت ماشین آلات

ابعاد: طبق استاندارد

جنس: آلیاژ متوسط و سخت

نام قطعه: قطعه دستگاه شخم زعفران

کاربرد: ادوات کشاورزی – وجین خاک زمین های کشت زعفران

ابعاد: cm 7×cm 15

انواع سایز: ضخامت های  mm 8 -mm 10

جنس: آلیاژ ضد سایش

نام قطعه: قاب داس دستگاه دروگر موشواری

کاربرد: ادوات کشاورزی – دروگر گندم های موشواری

ابعاد: به سفارش مشتری

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: روبند لوله های محافظ معادن

کاربرد: صنعت معدنکاری – اتصال لوله های محافظ معادن

ابعاد: mm 12×cm 8 ×cm 33

mm 12×cm 10 ×cm 38

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: روبند دستگاه فارور

کاربرد: ادوات کشاورزی – ردیف گندم

ابعاد: cm 6×cm 20  –  cm 6×cm 23

انواع سایز: ضخامت های  mm 15 -mm 20 -mm 25

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: پنجه غازی

کاربرد: ادوات کشاورزی –دستگاه کلتیواتور

ابعاد: طبق استاندارد

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)– آلیاژ سخت

نام قطعه: تیغه چاپر

کاربرد: ادوات کشاورزی – ردیف گندم

ابعاد: cm 10×cm 40  –  cm 10×cm 60

انواع سایز: ضخامت های  mm 10 -mm 12

جنس: آلیاژ سخت – فنر ضد سایش

نام قطعه: قطعه واگن معدن

کاربرد: صنعت معدنکاری–در واگن برای کشش

ابعاد: cm 10×cm30

انواع سایز: ضخامت های  mm 15-mm20

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: واشر نافه دار

کاربرد: ادوات کشاورزی – دستگاه کمباین

ابعاد: mm 12 -mm 15

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: دوقابه دیسک

کاربرد: ادوات کشاورزی – وصل دیسک به تراکتور

ابعاد: cm 8×cm 2  ×cm 25

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: بغل وارسوال

کاربرد: ادوات کشاورزی – بغل وارسوال گاوآهن

ابعاد: cm 10×cm 30  و  cm 10×cm 60

انواع سایز: ضخامت های  mm 12 -mm 14

جنس: آلیاژ سخت (CK45)

نام قطعه: جلو وارسوال

کاربرد: ادوات کشاورزی – جلو وارسوال گاوآهن

ابعاد: cm 15×cm 30

انواع سایز: ضخامت های  mm 8 -mm 10

جنس: آلیاژ متوسط (آهن) – آلیاژ سخت (خشکه)

نام قطعه: ژیانی برزیلی

کاربرد: ادوات کشاورزی – دستگاه کلتیواتور کمانی

ابعاد: cm 12.5×cm 38  ×mm 12

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: سوک چغندر کن

کاربرد: ادوات کشاورزی – دستگاه چغندر کن

ابعاد: cm 20×cm 41  ×mm 12

جنس: آلیاژ سخت (خشکه)

نام قطعه: تخته آلمانی

کاربرد: ادوات کشاورزی – پایه کلتیواتور کمانی

ابعاد: cm 14×cm 28

انواع سایز: ضخامت های  mm 12 -mm 15

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: پایه تریلی بند تراکتور

کاربرد: ادوات کشاورزی – پایه شاسی تریلی بند تراکتور

ابعاد: طبق استاندارد

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: دوقابه پایه وجین کار (فاروئز و چغندر کن)

کاربرد: ادوات کشاورزی – دستگاه های مختلف

ابعاد: mm 12 تاmm 15

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: قفل گاردان

کاربرد: صنعت ماشین آلات – کامیونت

ابعاد: طبق استاندارد

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: مالبند تریلی

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال تریلی به تراکتور

ابعاد: طبق سفارش مشتری

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: دستک کلتیواتور و گاوآهن

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال بازو وسط تراکتور

ابعاد: طبق سفارش مشتری

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: پایه وجین کار

کاربرد: ادوات کشاورزی – پایه تیغه دستگاه وجین کار

ابعاد: cm 5×cm 2  ×cm 60

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: میل لنگ رومانی

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال دستگاه به تراکتور

ابعاد: mm 50×mm 50  ×cm 90

جنس: آلیاژ متوسط (آهن) – آلیاژ سخت (خشکه)

نام قطعه: میل دیسک

کاربرد: ادوات کشاورزی – در دیسک برای شخم زمین

ابعاد: طبق استاندارد

جنس: آلیاژ متوسط (آهن) – آلیاژ سخت (خشکه)

نام قطعه: تخته مالبند

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال دیسک ولولر به تراکتور

ابعاد: cm8

انواع سایز: در ضخامت های  مختلف به سفارش مشتری

ابعاد: طبق استاندارد

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: پایه وارسوال گاوآهن همدانی

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال وارسوال به شاسی

ابعاد: cm7×cm3×cm60

جنس: آلیاژ سخت (خشکه نشکن)

نام قطعه: پایه کلتیواتور

کاربرد: ادوات کشاورزی – شخم زمین

ابعاد: cm6×cm 3  ×cm75

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: پایه فاروئر

کاربرد: ادوات کشاورزی – ردیف دستگاه فاروئر

ابعاد: cm7.5×cm3×cm75

انواع سایز: در ضخامت های  مختلف به سفارش مشتری

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: پایه ریلی (پلوسی)

کاربرد: ادوات کشاورزی – شخم زمین

ابعاد: طبق استاندارد

انواع سایز: در ضخامت های  مختلف به سفارش مشتری

جنس: ریل

نام قطعه: عصایی کلتیواتور

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال کلتیواتور به بازوی تراکتور

ابعاد: cm6×cm 3 ×cm 75

انواع سایز: در ضخامت های  مختلف به سفارش مشتری

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: پایه دو خم فاروئر

کاربرد: ادوات کشاورزی – پایه اصلی ردیف گندم به شاسی

ابعاد: طبق استاندارد

انواع سایز: در ضخامت های  مختلف به سفارش مشتری

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: پایه ثابت کلتیواتور

کاربرد: ادوات کشاورزی – اتصال پایه اصلی به شاسی

ابعاد: طبق استاندارد

انواع سایز: در ضخامت های  مختلف به سفارش مشتری

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)

نام قطعه: بیلچه ردیف

کاربرد: ادوات کشاورزی – پایه کلتیواتور کمانی

ابعاد: cm37×cm 20

انواع سایز: ضخامت های  mm5-mm6

جنس: آلیاژ متوسط (آهن)– آلیاژ سخت

نام قطعه: سوک گاوآهن

کاربرد: ادوات کشاورزی – سوک گاوآهن برای شخم زمین

ابعاد: cm13×mm12×cm45

انواع سایز: در ضخامت های  مختلف به سفارش مشتری

جنس: آلیاژ سخت (خشکه ضد سایش)